Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco z historie Sboru dobrovoných hasičů

17. 12. 2006

Trochu bych vám nastínil historii našeho sboru dobrovolných hasičů ve Starém Hradišti...

Náš současný sbor dobrovolných hasičů má začátky v dříve dvou samostatných sousedních obcích. A to Starého Hradiště a Brozan. Podle dochovaných písemností můžeme vzpomínat na toto..

Staré Hradiště

1929

V září byl založen Sbor dobrovolných hasičů se 41 členy a jejich starostou byl zvolen pan Alois Žák a velitel pan Vincec Bartoníček.

1933

Za 35000 kč zakoupil sbor motorovou stříkačku. Sbírkou po obci bylo získáno 7000kč, Zemský sbor dobrovolných hasičů přispěl 5000kč a 22500 kč bylo vypůjčeno v Kampeličce v Ohrazenici. Na prvním veřejném cvičení 21. května přihlíželo přes 100 občanů.První použití stříkačky při hašení požáru bylo 22 července v sousedním Srchu.

1934

V tomto roce měl sbor již 85 členů hasičů.V letech mezi válkami byl v obci jen jeden požár a to rod. domku pana Tomáše Šendery.V okolních obcích ale sbor zasahoval několikrát a také byla častá pomoc hasičů při velkých záplavách na Labi.

Brozany

1908

26.července bylo do zápisu z obecního zastupitelstva zapsáno; Záležitost zdejší stříkačky. Žádost o subvenci. Obecní zastupitelstvo obce Brozan se usneslo aby se zakoupila stříkačka v ceně asi 1600 kor. Když se totiž dostane náležitá subvence.

20. září zastupitelstvo obce projednává ustanovení sboru hasičského a je zapsáno; Sbor se co nejdříve utvoří dobrovolným přihlášením.

1917

Na jediném zasedání zastupitelstva tohoto roku a to 30.prosince se usneslo o zřízení nádržky na vodu pro použití v případě požáru. Bude ze skruží o průměru 3m, do hloubky 3m v dolíku před budovou pana Pultara.

1920

11.dubna se rozhoduje o další hasičské nádrži a pomníku. Prozkoumáním rozpočtů a po dobré úvaze,že veškeré suroviny a práce podnikatelské v krátkém čase ohromě stoupli do výše, tímto by se obec dostala do většího finančního zatížení. Většinou hlasů proti obojímu podniku totiž jak pro postavení pomníku, tak proti postavení vodní nádrže k účelům hasičským. Tímto se ustoupilo od zamýšleného podniku na čas přiměřenější.

1934

16.června se rozhodlo o stavbě třetí studny pro hasičské účely a o stavbě studny téhož významu v Hradišti na Písku.

1935

Tohoto roku byla zřízena studna při okresní silnici před čp.22. Písek vydolovaný při jejím hloubení byl upotřeben na opravu již zmíněné silnice, která byla v zuboženém stavu, že po ní bylo se strachem jezdit. Tenkráte potřebovala značnou opravu a okres nemohl poskytnouti žádné opravy. Obec se tu usnesla, že dá písek z hloubení studny a poté potřebnou vodu.

1940

18.ledna schvaluje zastupitelstvo zakoupení motorové stříkačky za 32000 kč.

1947

21.dubna se projednává výběr vhodného místa na stavbu hasičské zbrojnice. Vybráno je místo vedle zvoničky na zahradě pana Kolmana, nebo na obecním pozemku proti mlýnu.

Hradiště na Písku

1947

21.dubna je oznámeno založení hasičského sboru v Hradišti na Písku. Starostou volí pana Moskala a jednatele pana Jozífa. 3.listopadu schvaluje rada stavbu zbrojnice. Na zbrojnici a na výkup 1/2 korce pozemku od paní Brodské a 3 korců z usedlosti čp.5 pana Sůry ku stavbě dětského hřiště si obec půjčuje v záložně v Srchu. Záruku na půjčku dali; Novotný V. , Kulhánek V. , Tomášek Fr., všichni z Hradiště na Písku.

Dobou a společenským vývojem se z ,,hasičů" stali ,,požárníci" a někteří se snažili více a někteří méně. Po společenských změnách v roce 1989 nadšení ochablo. Navrátili se nám ,,hasiči", ale už ne tolik elánu našich předchůdců. Sbory přežívaly, ale spíš dožívaly a tak se v naší obci našla parta lidí a od roku 1996 byla snaha založit nový sbor, a to jede pro celou naší obec. Za toto se ne malou mírou přičinil pan Pavel Vrátil. 21.dubna 1997 byla schválena na zastupitelstvu zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů s účinností od 1.5.1997. Tato jednotka se stala základem Sboru dobrovolných hasičů Staré Hradiště s registrací od Roku 1998. Základem Jednotky obce a Sboru dobrovolných hasičů byli Kmoníček Pavel, Maliniak Jaroslav, Kopal Jaroslav, Zelinka Václav, Friede Miloslav, Kmoníček David, Flégr František, Teplý Josef, Vrátil Pavel, Zelinka Roman, Polášek Jaroslav. Většina z těchto členů jsou dnes těmi nejsilnějšímy ,,články našeho řetězu"  jmenující se ,,SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STARÉ HRADIŠTĚ" Samozřejmě se každým rokem do našich řad připojuje ,,nová krev" která ty ,,články" udělala ještě silnější. Snažíme se být dobrým pokračovatelem našich předchůdců a to ve všech hasičských a společenských činnostech, ale o tom už jinde na našich stránkách.